Sponsring och samarbeten

KE'S Bussar är en del av samhället och vi vill därför bidra till vårt närområde och till att människor har en meningsfull fritid. En tradition och hjärtefråga för oss är att stödja föreningar och klubbar i vårt närområde för att lyfta föreningslivet och för att gynna en hälsosam framtid och miljö. Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

KE'S Bussar - Fjärås

Torpavägen 236
Fjärås,  SE-439 74


Tel: 0300-54 08 52

E-post: info@ke-buss.se

KE'S Bussar - Bua

Rusas Ängväg 1

Bua, SE-432 64


Tel: 0340-64 51 00

E-post: info@ke-buss.se

Faktureringsadress:

Box 47
SE-439 03 Fjärås


Org.nr: 556366-1940

Upphittarbod

Öppet 06:00 - 21:00 vardagar.
Adress: Torpavägen 236

439 74 Fjärås


  

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att KE'S Bussar aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från KE'S Bussar.