Sponsring och samarbeten

KE'S Bussar är en del av samhället och vi vill därför bidra till vårt närområde och till att människor har en meningsfull fritid. En tradition och hjärtefråga för oss är att stödja föreningar och klubbar i vårt närområde för att lyfta föreningslivet och för att gynna en hälsosam framtid och miljö. Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.