Vår verkstad

Vi sköter i stort sett allt underhåll och all service på våra fordon i vår egen verkstad med vår egen personal. Varför? - Vi vill ha full kontroll på våra egna fordon, vi vill ha ett bra flöde i vår verksamhet, vi vill helt enkelt veta vad som händer.

Genom att själva sköta om det mesta utav underhållet på fordonen så törs vi säga att vi har god kontroll och ordning på våra fordon.
I och med detta så är all vår personal mer införstådda med vad som händer och man är också lite mer noggrann med fordonen.