Rapport 2 från projekt ISO-certifiering

Arbetet med att kunna bli ISO-certifierade har fortsatt under januari och februari. Under perioden har vi arbetat med att dokumentera och utveckla några av processerna.
Det är:

Leda och förbättra
Sälja och utföra beställningstrafik
Service och reparationer
Personal

Dokumentationen samlas på en "sharepoint" vilket innebär en gemensam websida där tanken är att alla i företaget skall kunna komma åt informationen. När denna informationen är klar kommer den att ersätta den intranätssida som används idag.

Vi fortsätter nu arbetet med resterande processer och har bokat datum för certifiering i början av maj.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter