Information om kommande upphandlingar

Parallellt med ISO kommer vi också arbeta med de anbud som ligger ute för upphandling nu. Västtrafik handlar upp linjerna 730-734 med trafikstart i juni 2017. Hallandstrafiken handlar upp skoltrafiken i Kungsbacka Kommun med trafikstart augusti 2017.

Från början var det tänkt att även de övriga linjerna förutom centrumtrafiken skulle handlas upp i år även om trafikstarten inte skulle vara förrän juni 2019. Västtrafik ändrade detta och kommer att göra en separat upphandling på dessa linjer under våren 2018.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter