Aktiviering av ungdomskort

info 16/01/28
Aktivering av ungdomskort

Västtrafik införde nya åldersgränser för periodkort den 3 januari 2016:
man räknas som vuxen när man fyllt 20 år och har man inte fyllt 20 år
räknas man som ungdom.
Det har uppstått viss oklarhet kring reglerna för kunder som nu
räknas som vuxna, men har tidigare räknats som ungdom. Västtrafiks
köpevillkor på hemsidan har varit otydliga i frågan och därför ska vi ha
överseende med dessa kunder under hela 2016.

I samband med Västtrafiks förändring av åldersgränser på periodkort har
det uppstått viss oklarhet kring vilka regler som gäller för de kunder som
nu räknas som vuxna. Västtrafiks köpevillkor har varit otydliga i denna fråga.
Dessa har vi nu förtydligat.

Denna regel gäller
För att ungdomsrabatten ska gälla ska periodkortet vara aktiverat innan
man fyllt 20 år. Det är alltså aktiveringstillfället som gäller.

Ha överseende under hela 2016.
Eftersom vår information varit otydlig visar vi överseende med kunder mellan 20-25 år som hävdar att de trott att det räcker att man köpt sitt periodkort ungdom före 3 januari.

De får fortsätta att resa klart på sitt periodkort ungdom giltighetstiden ut.
Samtidigt upplyser vi kunden om att det är aktiveringstillfället som gäller.
Detta förhållningssätt gäller under hela 2016.