Förtydligande kring f'ärdskrivarkort

Per-Uno ställde frågan till Transportstyrelsen om man måste använda sitt färdskrivarkort även när man kör linje som håller sig under 50km.
Nedan ser ni frågan och svaret från Transportstyrelsen.

Från: no_reply@transportstyrelsen.se
Skickat: den 23 december 2015 12:30
Till: Per-Uno.Svensson@ke-buss.se
Ämne: Svar på fråga TSMS 2015/12376


Hej Per-Uno Svensson!

Tack för din fråga med ärendenummer TSMS 2015/12376.
Fråga:
Jag skrev in en fråga igår och fick ett snabbt svar det tackar jag för men jag hade väl inte varit tillräckligt tydlig i min fråga. Måste jag ha digitalt färdskrivarkort i färdskrivaren när jag kör linje under 50 km under en hel dag . Och i så fall vad som gäller när man kört utan kort i.


Svar:
Kör-och vilotidreglerna ska inte tillämpas på vägtransporter med fordon som används för persontransport i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 km.

Det innebär att färskrivaren inte behöver användas vid sådan körning och fordonet kan även vara utan färdskrivare.

Det är inget särskilt som gäller i detta fall när man inte kör med kort i, vid en ev. kontroll får man upplysa kontrollanten vad för körning man håller på med som medför att man inte använder färdskrivaren.


Med vänliga hälsningar
Pettersson Sven
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter